Σελίδα << 1, 2, 3, 4

Κεντρική Σελίδα (κλικ εδώ)


Φωτογραφικό ρεπορτάζ από την ομιλία του κ. Ευτύχιου Λαμπουσάκη περί ηχορυπάνσεως και της βραβεύσεως του Δ.Σ. του ερυθρού σταυρού Χανίων και των τμημάτων κοινωνικής πρόνοιας - Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών την 16/05/2002 από τον Ροταριανό Όμιλο Χανίων.

  Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και Δημοτικός Σύμβουλος της πόλεως μας Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος κ. Ευτύχιος Λαμπουσάκης ενώ αναπτύσει το θέμα του. Διακρίνεται από αριστερά  η Γεν. Γραμματέας Αθανασία Ζωγράφου.
 
Ο πρόεδρος μας Μαν. Νοδαράκης ενώ επιδίδει εις το μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.Στ.Χανίων ιατρό κ. Λιονή Σταθάκη το σχετικό τιμητικό δίπλωμα δια λογαριασμό ολόκληρου του ΔΣ. Διακρίνεται ο Β' Δ/της της 2470 Περ. του Διεθνούς Ρόταρου που έκανε και την γενική εισήγηση των βραβεύσεων.

 

 

 

 

 

Ο Πολιτευτής και Νομαρχιακός Σύμβουλος Χανίων Πτέραρχος ε.α. κ. Κελαιδής Εμμανουήλ ενώ επιδίδει εκ μέρους του Ροταριανού ομίλου Χανίων το σχετικό τιμητικό δίπλωμα εις τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Χανίων Ιατρό κ. Σκαράκη Ιωάννη. Εις το βήμα ο Β' Δ/της της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Εμμανουήλ Δελάκης.
Από την βράβευση του τμήματος της κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε. Σταυρού Χανίων. Ο Επίτιμός Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων Ιατρός κ. Μαργαρίτης Σπυρίδων ενώ επιδίδει το σχετικό τιμητικό δίπλωμα εις την προϊστάμενη του τμήματος κ. Αγγελική Μαργιολάκη.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος και Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων κ. Ευτύχιος Λαμπουσάκης ενώ επιδίδει δια λογαριασμό του Ροταριανού Ομίλου Χανίων το σχετικό τιμητικό δίπλωμα εις την προϊστάμενη του βραβευμένου τμήματος της Νοσηλευτικής του Ε.Ερ.Σταυρού κ. Καλεμάκη  Μαρία.

Ο Β' Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ Εμμανουήλ Δελάκης ενώ επιδίδει εις την προϊστάμενη του τμήματος των Σαμαρειτών του Ε.Ε. Σταυρού Χανίων κ. Διαλυνακή Βασιλική το σχετικό τιμητικό δίπλωμα.   

 

 

Τμήμα από τα προσέλθεντα μέλή του τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βραβεύθηκε. Δια την εθελοντικώς πολυετή και λίαν σημαντική δραστηριότητα του εις του τομείς που άπτονται των Πανανθρώπινων Υπηρεσιών Υγειονομικής και Ανθρωπιστικής Περίθαλψης τόσο σε πολεμικούς όσον και σε ειρηνικούς περιόδους. Δια των πράξεων και ενεργειών αυτών κατέστη ο μοναδικός και αδιαφιλονίκητος εγγυητής της προσφοράς υπηρεσιών προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο παγκοσμίως. Ιδιαιτέρος βραβεύουμε και συγχαίρουμε το τμήμα Χανίων του Ε.Ε.Στ. δια την πολυσχιδή δραστηριότητα του προς ανακούφιση των πασχόντων συνάνθρωπων μας εκπροσωπούμενων από άξιους ιεροφάντες της αγάπης.

 

Σελίδα << 1, 2, 3, 4,

Κεντρική Σελίδα (κλικ εδώ)