ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

   

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 22 – 6 - 2007

Στην συνεστίασιν αυτήν μετείχαν οι Ροτ.Όμιλοι Χανίων, Ηρακλείου και Ηρακλείου-Candia, και ερίφθει ο σπόρος της Δημιουργίας ενός μεγάλου ροταριανού έργου στην Κρήτη κατ’ αναλογίαν των 2 μεγάλων έργων της Νοτίου Ελλάδος το εν εκ των οποίων έχει τεθεί σε λειτουργία (Παιδικός Σταθμός Μενιδίου) και το άλλο (Κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα) βρίσκεται σε εξέλιξη. Το εγκριθέν έργο είναι η κατασκευή ξενώνα εις το Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το έργο θα είναι μακροχρόνιο αλλά υλοποιήσιμο. Ήδη ευρέθη ο μελετητής του έργου ο οποίος θα εκπονήσει την σχετική μελέτη Δωρεάν και θα ακολουθήσουν τα περαιτέρω.

Τον λόγο έλαβαν επί του θέματος οι β. Διοικητές Κρουσταλάκης Παντελής, Κανάκης Θεοφάνης και οι Προέδροι των Χανίων Μανώλης Νοδαράκης και Ηρακλείου Αμαργιανιτάκης Ιωάννης. Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ .

Ο Πρόεδρος των Χανίων Εμμ.Νοδαράκης εδώρησε το νεό λάβαρο του Ομίλου εις τον Πρόεδρο του Ροτ. Ομίλου Ηρακλείου ροτ. Αμαργιανιτάκη Ιωάννη, λάβαρο στο οποίο διακρίνεται στη μια πλευρά ο Φάρος των Χανίων και στην άλλη το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ.

 


 

 

Ο Ροταριανός Όμιλος Χανίων έδωσε το νέο λάβαρο του τιμής ένεκεν εις τον εξαίρετον φίλον των Ροταριανών Χανίων κ.Νικόλαον Δροσερόν Αντιπρόεδρον της Γενικής Συνομοσπονδίας αυτοκινητιστών Ελλάδος. Ο κ. Δροσερός ενώ ευχαριστεί. Διακρίνονται απ’ αριστερά ο ψηφισμένος Πρόεδρος Γκίζας Σταύρος, ο επίτιμος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Εμμ. Δελάκης, ο Πρόεδρος Εμμ. Νοδαράκης, ο κ. Δροσερός Νικόλαος και η Γεν. Γραμμ. Αθανασία Ζωγράφου. Καθήμενος ο β. Διοικητής Κρήτης ροτ. Κρουσταλάκης Παντελής.

Αριστερόν τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνονται από τα δεξιά ο Αντιπρόεδρος του Ροτ. Ομίλου Χανίων Μαρινάκης Σταύρος, ο αναλαμβάνων από 1η Ιουλίου νέος Διοικητής Κρήτης ροτ. Φάνης Κανάκης, ο επίτιμος πρόεδρος Μαργαρίτης Σπύρος, ο επίτ. Ροτ. Μουσταϊζής Σταύρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο ροτ. Βασίλης Καλαϊτζής Μουντάκης εκπρόσωπος του ροτ. Ομίλου Αθηνών

Δεξιόν τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνοντια απ’ αριστερά ο τ.β. Διοικητής  Στάθης Βασιλειάδης, η πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Ηράκλειο-Candia Πατεριανάκη Πόπης, Οι κκ. Νικόλαος Δροσερός Αντ/δρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ελλάδος και Καλιτεράκης μετά των συζύγων των

 

Από την τελετήν εισδοχής εις τον Ροταριανόν Όμιλο Χανίων του νέου Ροταριανού του κ. Αντωνιάδη Γεώργιου. Την σχετικήν εισήγησιν και τα της τελετής επραγματοποίησε ο επίτιμος Πρόεδρος Εμμ. Δελάκης, ενώ το σήμα του Ρόταρυ τοποθέτησε  εις την κομβιοδοχήν του ο ανάδοχος του εις τον Όμιλον Εψηφισμένος Πρόεδρος Σταύρος Γκίζας.
 

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)