ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Από την βράβευσιν του τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Χανίων ΤΕΙ Κρήτης. Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα παραλαμβάνει ο Δ/ντης του τμήματος Dr Παπακώστας Ταξιάρχης το οποίο του επιδίδουν από κοινού ο ροτ. β. Δ/της Κρήτης Κρουσταλάκης Παντελής και ο τ. Πρόεδρος του Ροτ. Ομίλου Ηρακλείου Νώντας Χαρωνίτης. Διακρίνεται απ’ αριστερά ο Πρόεδρος Εμμ.Νοδαράκης και καθήμενος ο Μετεωρολόγος κ.Λέκκας Εμμ.
Από την βράβευσιν του Dr Παπακώστα Ταξιάρχη δια την παρεχομένην συνδρομή και υποστήριξιν εις την αδιάληπτον λειτουργείαν της Μετεωρολογικής ομάδος και της εν γένει προσφοράς αυτής εις την τοπικήν κοινωνίαν. Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα Ροταριανού Ομίλου Χανίων επιδίδουν από κοινού οι Αντιδήμαρχοι Χανίων κκ Παπαδογιάννης Άρης και Κουκλάκης Γεώργιος. Διακρίνονται οι Πρόεδροι Εμμ.Νοδαράκης, Εμμ.Δελάκης και Ν. Χαρωνίτης.

Από την βράβευσιν του Dr  Αντωνιάδη Αριστομένους τ. Δ.ντου του Παραρτήματος Χανίων ΤΕΙ Κρήτης δια το ενδιαφέρον το οποίο επέδειξεν εις το χρονικόν διάστημα που ήταν Δ/ντης του Παραρτήματος και υιοθετώντας τις απόψεις και τις ιδέες του κ.Λέκκα οργάνωσε την Μετεωρολογικήν ομάδα και προώθησε το έργον της εκτός του ιδρύματος και εις την συνέχειαν το υποστήριξεν και το υποστηρίζει μέχρι και σήμερα. Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι πολιτευταί Χανίων κκ. Κελαιδής Εμμ και Λαμπουσάκης Ευτύχιος.

Από την βράβευσιν του Μετεωρολόγου Καθηγητού κ.Λέκκα Εμμανουήλ ως τον εμπνευστήν και προτεργάτην εις την δημιουργίαν και την υποστήριξην της Μετεωρολογικής ομάδος του ΤΕΙ Κρήτης Παράρτημα Χανίων, την ακάματον εκείνη προσωπικότητα που με τις δραστηριότητες της, με τις ιδέες της και την απαράμιλλον θέλησιν της έκαμε σάρκα και οστά αυτό που οραματίσθηκε και που δεν υπήρχεν εις την πόλη μας. Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι κκ Παπαδάκης Εμμανουήλ Νομαρχιακός Σύμβουλος Χανίων και Μαργαρίτης Σπύρος επίτ. Πρόεδρος παρουσία των Αντιδημάρχων Χανίων Αρη Παπαδογιάννη και Κουκλάκη Γεώργιου.

Ο αντιπρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων ροτ. Μαρινάκης Σταύρος ενώ ευχαριστεί τον ομιλητήν κ. Λέκκαν Εμμανουήλ Μετεωρολόγον δια την εμπεριστατωμένην ομιλίαν του περί των Ακραίων Κερικών Φαινομένων

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)