ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 


Φωτογραφικό Ρεπορτάζ από την Πανηγυρική Συνεστίαση του Ροταριανού Όμιλου Χανίων της 2 / 11 / 2006 κατά την διάρκειαν της οποίας
1) ομίλησεν ο τ. βουλευτής κ. Δημήτρης Κωστόπουλος Δικηγόρος-Οικονομολόγος  τ. Γεν. Γραμματεύς Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 2) εβραβεύθηκαν τα Τμήματα Τροχαίας Χανίων και Ρεθύμνου, οι Δ/ταί τους και οι τρεις καλύτεροι τροχονόμοι του έτους 2005 από κάθε τμήμα.
 

Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης. Διακρίνονται απ’ αριστερά ο ροτ. Βιρβιδάκης Σταύρος Δ/ντης της Τραπέζης Χανίων και Δημοτικός Σύμβουλος, οι Δήμαρχοι Δήμου Ελ.Βενιζέλου  Κεμεσίδης Εμμ., Δήμου Θερίσσου Τσαπάκος Γεώργιος και Δήμου Νέας Κυδωνίας Σταματάκης Εμμ. μετά της συζύγου του, ο ροτ. Βουλουμπασάκης Ιωάννης, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ροτ. Όμιλου Χανίων ιατρός Μαργαρίτης Σπύρος, η Γεν. Γραμματεύς Αθανασία Ζωγράφου, ο β. Δ/της των ροταριανών ομίλων Κρήτης ροτ. Κρουσταλάκης Παντελής, ο ομιλητής τ. βουλευτής κ.Δημήτριος Κωστόπουλος, ο Αναπληρωτής και Επίτιμος Πρόεδρος Εμμ. Δελάκης, ο Επίτιμος ροτ. βουλευτής Χανίων και τ.Υφυπουργός κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Επίτιμος ροταριανός και Δήμαρχος Χανίων κ. Βιρβιδάκης  Κυριάκος Αναπλ. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Π. Αθηνών και ένας εκ των Αντ/δρων του Ροτ. Όμιλου Χανίων ροτ. Γκίζας Σταύρος.
 

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης. Διακρίνονται απ’ αριστερά ένας εκ των Αντ/δρων του Ροτ. Όμιλου Χανίων ροτ. Μαρινάκης Σταύρος, ο κ. Παπαδάκης  Εμμ. Νομαρχιακός Σύμβουλος Χανίων, οι ε.α. αξιωματικοί Γιαννουσόπουλος Κωνστ/νος Αντιστράτηγος και Σπυρόπουλος Θεόδωρος Υποστράτηγος, οι καθηγηταί του Πολυτεχνείου Κρήτης κκ Μουσταϊζής Σταύρος και Φώσκολος Αντώνιος, ο Δ/ντης της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νοσοκομείου Χανίων ροταριανός Ηρακλείου κ. Παπαδάκης Χαρίτων αναπληρωτής καθηγητής, ο Επιμελητής της ΩΡΛ Κλινικής κ. Πρώιμος Ευκλείδης, ο κ.Αχιλέας Παυλάκης και ο τ. β. Δ/ντης Βασιλειάδης Ευστάθιος.
 

Από την Ανακήρυξιν σε Επίτιμο μέλος του Ροταριανού Όμιλου Χανίων του τ. βουλευτού κ.Δημητρίου Κωστόπουλου παρουσία του Δ.Σ. του Όμιλου.Διακρίνονται απ’ αριστερά ο Αντ/δρος Γκίζας Σταύρος, ο β. Δ/της ροτ. Κρουσταλάκης Παντελής ο οποίος και επέδωσε το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης που αναγιγνώσκει το σκεπτικόν της Ανακηρύξεως, ο Αντ/δρος Μαρινάκης Σταύρος, ο κ. Κωστόπουλος, ο Επίτιμος Πρόεδρος Μαργαρίτης Σπύρος και η Γεν. Γραμματέα Αθανασία Ζωγράφου.

Από την βράβευσιν του Δ/τού του Τμήματος Τροχαίας Ρέθυμνου Αστυνομικού Υποδιευθυντού κ. Σαββάκη Εμμανουήλ. Τα σχετικά τιμητικά Διπλώματα α) της υπηρεσίας του και β) το προσωπικόν του, του τα επέδωσαν αντιστοίχως οι κκ Μαρκογιαννάκης Χρήστος τ. Υφυπουργός και Κωστόπουλος Δημήτριος βουλευτής.
 

Από την βράβευσιν του Τμήματος Τροχαίας Χανίων και του Αναπληρωτού Δ/του του Αστυνόμου Β κ. Βαρδιάμπαση Στυλιανού. Τα σχετικά τιμητικά Διπλώματα επέδωσαν αντιστοίχως ο β. Διοικητής των Ροταριανών Όμιλων Κρήτης ροτ. Κρουσταλάκης Παντελής και ο Δήμαρχος Χανίων και επιτ. ροτ. Βιρβιδάκης Κυριάκος.

Ο Αναπληρωτής Δ/της της Τροχαίας Χανίων Αστυνόμος Β κ. Βαρδιάμπασης ενώ ευχαριστεί τον  Όμιλο Χανίων δια την τιμήν που εγένετο εις την Τροχαίαν Χανίων και σ’ αυτόν προσωπικά.

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)