ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006, Ροταριανοί της 2470 και Ελληνόφωνης 2480 Περιφέρειας, ευλογήθηκαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη. Η διπλανή φωτογραφία είναι μία αναμνηστική από την επίσκεψη αυτή.


Φωτογραφικό Ρεπορτάζ από την Πανηγυρική Συνεστίαση του Ροταριανού  Όμιλου Χανίων της 7 / 12 / 2006 κατά την διάρκειαν της οποίας
1)      ομίλησεν ο τ. Υπουργός και βουλευτής επιτ. Ροτ. του Ομίλου Χανίων κ. Κοντογιαννόπουλος Βασίλειος με θέμα «Το πρόβλημα των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα»,
2) εβραβεύθη το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο Διοικητής του Μάρκος Καραβιτάκης και 9 Δ/νται Κλινικών αυτού δια το αξιόλογον επιστημονικόν και κοινωνικόν  έργον που επιτελούν στο τομέα τηςΥγείας του Χανιώτικου λαού,
3) εισήχθηκαν 3 νέα μέλη.
 

Κεντρικόν τμήμα Προεδρικού Τραπεζιού

 

Ο Δήμαρχος Χανίων κ.Βιρβιδάκης Κυριάκος, η σύζυγός του τ. Υπουργού Ματίλδα, ο τ. Υπουργός Βασ. Κοντογιαννόπουλος, ο τ.β.Διοικητής και αναπλ. Πρόεδρος Εμμ. Δελάκης, ο τ. Υπουργός Χρ. Μαρκογιαννάκης επιτ. Ροτ. του Ομίλου Χανίων, ο Πρόεδρος και β. Δ/της Εμμαν. Νοδαράκης, ο β.Διοικητής των Ροταριανών Κρήτης ροτ.Κρουσταλάκης Παντελής και ο Νομάρχης Χανίων κ. Γρηγόριος Αρχοντάκης.
 

Αριστερόν τμήμα

 Διακρίνονται απ’ αριστερά το ζεύγος Χριστοφοράκη Δημοσιογράφος και τ.πρόεδρος του Ομίλου, ο επιτ. Ροτ. Μουσταϊζής Σταύρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Υποστράτηγος Υγειον. ε.α. κ. Καστανάκης Σπύρος τ.πολιτευτής, ο εψηφισμένος Πρόεδρος του Ομίλου Γκίζας Σταύρος Δικηγόρος, ο κ. Σεραφείμ Καστανάκης Καθηγητής Παθολογίας Παν. Αθηνών και επίτ. Δ/ντης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γεν.Νος.Χανίων, ο κ.Παπαδάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων και ο κ. Κελαϊδής Εμμαν. Πτέραρχος ε.α.-πολιτευτής.
 

Δεξιό τμήμα

Ο Αντινομάρχης κ.Γυπάρης Κωνστ/νος, η Αντινομάρχης Καραβιτάκη-Παπαμαρκάκη Φωτεινή, η σύζυγος Μαρία του τ. Υφυπουργού κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, ο Δ/της του Γεν. Νοσοκομείου Χανίων κ. Μάρκος Καραβιτάκης τ.Πρόεδρος, η Γεν Γραμματέας Αθανασία Ζωγράφου, ο επίτ. Πρόεδρος Μαργαρίτης Σπύρος, ο Αντ/δρος Μαρινάκης Σταύρος, ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Κουκλάκης Γεώργιος, ο Δημ. Σύμβουλος Χανίων και τ.Έφορος Τζουλάκης Σταύρος.
 

Ο τ. Υπουργός Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος επίτ. Ροταριανός ενώ αναπτύσσει την ομιλία του «Το πρόβλημα των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα» από του βήματος του Ροτ. Ομίλου Χανίων περιστοιχιζόμενος από τους τ.β. Διοικητάς Εμμ.Δελάκη και Εμμ.Νοδαράκη. Ο κ. Υπουργός απάντησεν σε σωρεία ερωτήσεων από τους Παπαδάκην Εμμ. προαλειφόμενον Πρόεδρον του Νομαρχ. Συμβ. Χανίων Κελαϊδήν Εμμ. πτέραρχον ε.α.-πολιτευτήν, Καστανάκην Σπύρον Υποστράτηγο Υγειον. ε.α - πολιτευτήν και άλλους.

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπο από την βράβευση του Γεν. Νος. Χανίων στο οποίον οι τ. Υπουργοί Μαρκογιαννάκης Χρήστος και Κοντογιαννόπουλος Βασίλειος επιδίδουν από κοινού εις τον Δ/την του Νοσοκομείου κ. Μάρκον Καραβιτάκην το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα παρουσία των Προέδρων Εμμανουήλ Δελάκη και Εμμ.Νοδαράκη.

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)