ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Από την βράβευσιν των Δ/ντων των Κλινικών του Γ.Ν.Χανίων Πρα Αθανάσιου της Καρδιολογικής Κλινικής και Βαρθαλίτη Ιωάννου της Ογκολογικής Κλινικης. Τα σχετικά τιμητικά διπλώματα παρέλαβε ο Δ/ντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσ.Χανίων Χαρίτων Παπαδάκης, καθότι απουσίαζαν εις Συνέδρεια εις το εξωτερικόν, από τους κκ Μαρινάκην Σταύρον Αντ/δρος, κ.Ζωγράφου Αθανασία Γεν.Γραμμ. Μαργαρίτη Σπύρος Επίτ. Πρόεδρος και Τζανάκην Εμμ. τ.Πρόεδρος.
 

Από την βράβευσιν του Δρ Καπνισάκη Αντωνίου Δ/ντου του Βιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Χανίων, ενώ ευχαριστεί το Ρόταρυ Χανίων. Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι κκ Κουκλάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Χανίων και Καλαϊτζάκης Στυλιανός Διοικητής του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων παρουσία των Προέδρων Δελάκη Εμμ και Γκίζα Σταύρου.
Από την βράβευσιν του Αναπλ. Δ/ντου της Νεφρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Χανίων κ.Τζανάκη Ιωάννου. Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα επέδωσαν από κοινού οι ροτ. Μυριδάκης Δημ Αναπλ. Κοσμήτορας και Ουρουτζόγλου Μελέτιος Αναπλ. Ταμίας παρουσία των προέδρων Εμμ.Δελάκη και Γκίζα Σταύρου.


Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την τελετήν εισδοχής εις τον Όμιλον Χανίων 1) ως επίτιμου μέλους αυτού του κ. Μουσταϊζή Σταύρου Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον οποίον προσφωνούν καταλλήώς ο Αναπλ. Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης και ο Προεδρ. Εμμ.Νοδαράκης.

…και 2) Τυλλιανάκης Δημήτριος οδοντίατρος και Κοκκινάκης Εμμ. Δικηγόρος τους οποίους προσφωνούν αντιστοίχως οι ανάδοχοι τους Χαρωνίτης Νώντας τ.Πρόεδρος και Γκίζας Σταύρος εψηφ.Πρόεδρος.
 


Οι νέοι Ροταριανοί του Ομίλου Χανίων ενώ ευχαριστούν θερμά το Δ.Σ. του Ομίλου Χανίων που τις έκανε δεκτούς ως μέλη του.

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)