ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2006 ΕΩΣ 30/06/2007

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)

Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον από την βράβευσιν του προσωπικού του Θεραπευτηρίου Χρονικών Παθήσεων Χανίων. Το σχετικόν τιμητικόν Δίπλωμα επιδίδει ο Βουλευτής Χανίων της ΝΔ κ. Στυλιανός Νικηφοράκης εις τον εκπρόσωπον των εργαζομένων παρουσία του Δ/ντου του Ιδρύματος κ.Στυλιανού Καλαϊτζάκη και των τ.β.Διοικητών Εμμ.Δελάκη και Εμμ.Νοδαράκη.

Αναμνηστική φωτογραφία από την βράβευσιν του Θεραπευτηρίου Χρονικών Παθήσεων Χανίων του Δ/ντού του κ.Στυλιανού Καλαϊτζάκη και του προσωπικού του ιδρύματος παρουσία των Βουλευτών Χανίων κ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη τ.Υφυπουργού Δημόσιας Τάξεως και Στυλιανού Νικηφοράκη καθώς και των μελών του Δ.Σ. του Ρόταρυ Χανίων ροτ. Νοδαράκη Εμμ, Μαρινάκη Σταύρου και Δελάκη Εμμ.

Ο Δ/της της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Τάκης Δαλιάνης ενώ αναπτύσει την ομιλίαν του «Το καθήκον μας προς τους νέους» η οποία καθήλωσε κυριολεκτικώς τους παρευρισκομένους οι οποίοι ζητούσαν αντίγραφο των λεχθέντων. Διακρίνονται από δεξιά του ο Πρόεδρος Ροτ.Ομ Χανίων Εμμ. Νοδαράκης και από αριστερά του ο τ.β. Δ/της Εμμ.Δελάκης

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον από την απονομή εις τον Δ/τη της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Τάκη Δαλιάνη αναμνηστικών δώρων υπό του Ομ.Χανίων α) του πατροπαράδοτου Κρητικού μαχαιριού με την Κρητική μαντιναδα «Έθιμο το ‘χω από παλιά, μαχαίρι να δωρίζω, μόνο σε ανθρώπους π’ αγαπώ και που τους ξεχωρίζω» και β) της νέας σημαίας του Ομίλου με γνώρισμα το φάρον των Χανίων.

Από την απομομήν εις τας συζύγους τόσον του Προέδρου Εμμ Νοδαράκη Χριστινας όσον και του τ.β.Δ/του Εμμανουήλ Δελάκη Αικατερίνης αναμνηστικόν χρυσών καρφιτσών με το σήμα του Ρόταρυ από τον Δ/ντη της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Τάκη Δαλιάνη.

Σύνολο Σελίδές (1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20)