ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2005 ΕΩΣ 30/06/2006

Εκδηλώσεις 01/07/2005 έως 30/06/2006
Εκδηλώσεις 01/07/2004 έως 30/06/2005
Εκδηλώσεις 01/07/2003 έως 30/06/2004
Εκδηλώσεις 01/07/2002 έως 30/06/2003
Εκδηλώσεις 01/07/2001 έως 30/06/2002

Σύνολο Σελίδές (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

 

Επόμενη »

Βραβεία | Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ από την Πανηγυρικήν Συνεστίασιν του Ροταριανού Ομίλου Χανίων της 20–1–2006 κατά την διάρκειαν της οποίας ομίλησεν ο τ. Υφυπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.Χρήστος Μαρκογιαννάκης επίτιμος Ροταριανός, εκόπη η πρωτοχρονιάτικη πίττα του Ομίλου και εβραβεύθηκαν οι ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών Περιοχής Κρήτης(τμήματα ασφαλείας της Ελλ. Αστ. Λιμεναρχεία και Τελωνεία) καθώς επίσης δόθηκε και το

ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ εις τον τ.Υπουργό Χρήστον Μαρκογιαννάκη.

1ον Τμήμα της προεδρικής Τραπέζης του Ροταριανού Ομίλου Χανίων κατά την συνεστίασιν.

Ο πρόεδρος Εμμ.Δελάκης τ.β. Δ/της – οδοντίατρος την στιγμήν που παρουσιάζει τας επισήμας αρχάς της πόλης μας. Διακρίνονται απ’ αριστερά ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ιωακείμ Γρυσπολάκης, ο Δήμαρχος Χανίων κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης επίτ. Ροταριανός, ο τ.β. Δ/της της 2470 Περ. του Διεθνούς Ρόταρυ Εμμ.Νοδαράκης φαρμακοποιός, ο Υφυπουργός Δημοσίας τάξεως κ.Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο πρόεδρος  Εμμ.Δελάκης, ο. Δ/της της 2470 Περ. του Διεθνούς Ρόταρυ  ροτ. Λορέντζος Χαζάπης μετά της συζύγου του και ο αναλαμβάνων Δ/της από 1/7/2006 ροτ.Δαλιάνης Παναγιώτης.

2ον Τμήμα της προεδρικής Τραπέζης.

Διακρίνονται απ’ αριστερά η Γεν. Γραμματέας Αθανασία Ζωγράφου, ο επίτιμος πρόεδρος Μαργαρίτης Σπύρος Ιατρός, οι πρόεδροι των Ροτ.Ομίλων Ηρακλείου και Ρεθύμνης ροτ.Ιεραπετρίτης και Ξυδάκης, οι Αντ/δροι του Ρόταρυ ροτ. Μαρινάκης Στ. και Γκίζας Στ., ο ιατρός-καρδιολόγος κ. Αλιφιεράκης Εμμ. πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο κ.Σκαράκης Ιωάννης προεδρος του Ελλ.ερυθρού Σταυρού χανίων,ο κ.Μουσταϊζής Στ. καθηγητής του Πολυτ. Κρήτης και ο κ. Μαθιουδάκης Δημήτριος ταξιάρχης ε.α. πολιτικός μηχανικός.

 

3ον Τμήμα της προεδρικής Τραπέζης.

Διακρίνονται απ’ δεξιά ο κ.Παπαδάκης Εμμ. Νομαρχιακός Σύμβουλος Χανίων και επίτιμος πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Χανίων, ο ταξίαρχος κ. Προεστάκης Αντώνιος Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, οι Δήμαρχοι Μουσούρων και Ανατολικού Σελίνου κκ Ξενοφών Αρναντωνάκης και Παπαδερός Ελευθέριος, και οι Αντιδήμαρχοι Χανίων κκ.Παπαδογιάννης Άρης και Αρχοντάκης Γρηγόριος.

Στιγμιότυπον από την επίδοσην του ροταριανού σήματος εις τον νέον ροτ. Τσαρόπουλον Παναγιώτην κοινωνιολόγον-συγγραφέα από τον Διοικητήν της 2470 Περ. του Διεθνούς Ρόταρυ Λορέντζο Χαζάπη. Την παρουσίασην έκανε ο πρόεδρος Εμμ.Δελάκης. Επίσης διακρίνονται από δεξιά οι ροτ. Κούτρας Νικόλαος και Κατάκης Στυλιανός

Βράβευσις Ομάδων Διώξης Ναρκωτικών περιοχής Κρήτης

Στιγμιότυπον από την βράβευσιν του Τελωνείου Χανίων και του Δ/ντου κ.Καρέλλα Κων/νου από τον Δ/την της 2470 Περ. του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Λορέντζο Χαζάπη παρουσία των (από δεξιά) Προέδρου Εμμ.Δελάκη, του Πρυτάνεως του Πολ.Κρήτης κ. Ιωακείμ Γρυσπολάκην, του προέδρου του Ροτ.Ομίλου Ηρακλείου ροτ. Ιεραπετρίτη, του Δημάρχου Χανίων του κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, του προέδρου του Ροτ.Ομίλου Ρεθύμνου ροτ. Ξυδάκη, του Αντ/ρχου Χανίων κ.Αρχοντάκη Γρηγορίου και των Δημάρχων Ανατ. Σελίνου κ. Παπαδερού Ελευθέριου και Μουσούρων κ.Ξενοφών Αρναντωνάκη.

Στιγμιότυπον από την βράβευσιν του τμήματος Ασφαλείας Χανίων και της ομάδος Δίωξης Ναρκωτικών αυτού από τον Υφυπουργό κ.Χρήστον Μαρκογιαννάκη. Το βραβείο παραλαμβάνει ο Δ/της του τμήματος κ. Αρτσιδάκης Στυλιανός Αστυνόμος Α. Διακρίνονται απ’ αριστερά η Γεν. Γραμματέυς Αθαν. Ζωγράφου, οι Αντ/δρος Μαρκάκης Σταύρος και Γκίζας Στάυρος, ο τ. Β.Διοικητής Εμμ.Νοδαράκης, ο Αστυνόμικός Δ/ντης Χανίων Ταξίαρχος κ. Προεστάκης και το μέλος του Δ.Σ. Χατζάκης Ιωάννης ιατρός Ω.Ρ.Λ.

Σύνολο Σελίδές (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

 

Επόμενη »