ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2008 ΕΩΣ 30/06/2009

Σύνολο Σελίδες (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)

Βραβεία | Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από την Πανηγυρική Συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Χανίων της 11-6-09

 Κατά την Συνεστίαση αυτήν επραγματοποιήθησαν τα κάτωθι: 

 Α) ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Καθηγητής Ορθοπεδικής ο οποίος Ανεκηρύχθει  Επίτιμον Μέλος μας.

        ΘΕΜΑ: « Η Σημερινή Εικόνα της Υγείας και τα προβλήματα της ». 

         Β) Ανακήρυξης 1) Σε Μεγάλο Ευεργέτη μας της Εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

                2) Σε    Ευεργέτας την Μεταλλοστεγαστική Α.Ε και την Bali Paradise Beach Hotel. 

            Γ)  Ειδικές Εύφημες Μνείες απεδόθησαν στους κάτωθι χορηγούς μας οι οποίοι μαζί με τους Ευεργέτας μας συνέβαλλαν ώστε να ανεγείρουν από κοινού οι Όμιλοι Χανίων και Ηρακλείου Δημοτικό Σχολείο στην Ορθόδοξη Μητρόπολη του Κονγκό, :Πλαστικά Κρήτης Α.Ε., Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα , Super Market Χαλκιαδάκη, Bell Hotel Αστικά Ακίνητα, Α.Ν.Ε.Κ., Hondo Center, Marfin –Egnatia Bank.
Κεντρικόν τμήμα της Προεδρικής τραπέζης
Διακρίνονται από αριστερά ο Πρόεδρος Σταύρος Γκίζας και ο Μανώλης Δελάκης ο επίτιμος Ροταριανός Βουλευτής Χανίων κ. Στυλιανός Νικηφοράκης ο Αντιπ/δρoς μας Σταύρος Μαρινάκης Υ/της του Γεν. Νοσ. Χανίων, οι Αντινομάρχαι Χανίων κ. Γύπαρης Κων/νος και κ.Φωτεινή Παπαμαρκάκη, ο τ. Δ/της του Γεν. Νοσοκ. Χανίων κ. Μάρκος Καραβιτάκης

 Διακρίνονται απ’ αριστερά ο Μέγας Ευεργέτης του Ομίλου μας μετά της συζύγου του κ. Μιλτιάδης Καράτζης και ο Γεν. Γραμματέας του Ομίλου μας Εμμ. Νοδαράκης , ο επίτιμος Ροτ. του Ομίλου μας Κωστής Παπαγεωργίου Δημοσιογράφος και ο καθηγητής της ορθοπεδικής κ. Αλέξανδρος Χατζηπαύλου.

Αριστερό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνονται από αριστερά η κ.Στυλιανίδου Ψυχίατρος κόρη της τ.Δ/του του Inner Weel κ.Βιβής Στυλιανίδου , η κ. Μαριάννα Μαλτέζου τ.Δ/της του Inner Weel Ελλάδος και Πρόεδρος του Ροτ. Ομίλου Αθήνα Λυκαβηττός , ο τ.Δ/της της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ Φώτης Μαλτέζος , ο επίτιμος Πρόεδρος μας Μαργαρίτης Σπύρος ιατρός και ο β.Δ/της Κρήτης Ροτ. Νώντας Χαρωνίτης.

 

Το επίτιμον μέλος μας Κώστας Παπαγεωργίου παρουσία του επίτ. Προέδρου Εμμ. Δελάκη παρουσιάζει τον Ομιλητή της βραδιάς καθηγητήν ορθοπεδικής κ. Χατζηπαύλου Αλέξανδρον.

Ο επίτιμος Πρόεδρος μας Εμμ. Δελάκης αναγιγνώσκει το αιτιολογικόν της ανακηρύξεως του καθηγητού κ. Αλέξανδρου Χατζηπαύλου ως επιτίμου μέλος του Ομίλου μας παρουσία του Προέδρου Σταύρου Γκίζα τον οποίον έχει ως εξής:

 

1. Δι’ οσα σημαντικά και πολύτιμα προσφέρει τόσον εις την Ελληνικήν όσον και εις  την ΔΙΕΘNΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  δια των πρωτοτύπων ερευνητικών του εργασιών επί  πάρα  πολλά  έτη εργαζόμενος αόκνως μετά ζήλου και θερμού πάθους και οι οποίες ανέβασαν εμφανώς το κύρος του Πανεπιστημίου Κρήτης  και  δή της Ιατρικής Σχολής αυτού και κατέταξαν αυτό μεταξύ των πρώτων της Ελλάδος και συνέβαλεν κατά τρόπον αδιαμφισβήτητον εις την πρόοδον και την βελτίωσιν των όρων διαβίωσης της κοινωνίας μας και της ανθρωπότητος ολοκλήρου και εις ενδειξιν θαυμασμού και εκτιμήσεως βαθείας.                                                                                  

 2. Δια το κύρος και την αίγλη που προσέδωσεν εις τον Ομιλον μας και γενικότερα  εις το Διεθνές Ρόταρυ δια της παρουσίας του εις αυτόν και με την παραδοχήν των πανανθρωπίνων ιδεωδών της προσφοράς υπηρεσιών αφιλοκερδώς προς τον πλησίον.                                                           

Με εκτίμησιν, θαυμασμόν και ως ελάχιστον δείγμα τιμής .

 

Ο πολυβραβευμένος Ακαδημαϊκός - _Ποιητής και Λογοτέχνης κ. Νικόλαος Μαραγκουδάκης ενώ αφιερώνει εις τον ομιλητήν κ. Αλέξανδρον Χατζηπαύλου καθηγητήν ορθοπεδικής τον ύμνον της Υγείας ( ποίημά του ) παρουσία των προέδρων Σταύρου Γκίζα και Εμμ. Δελάκη.

Ο πρόεδρος Στ. Γκίζας τοποθετεί το σήμα του Διεθνούς Ρόταρυ εις την κομβιοδόχην του καθηγητού κ. Αλέξ. Χατζηπαύλου.

Ο επίτιμος Ροτ. βουλευτής Χανίων κ. Στέλιος Νικηφοράκης μόλις έχων επιδώσει την σχετικήν ανακήρυξιν του Ομίλου Χανίων εις τον κ. Χατζηπαύλου παρουσία των Προέδρων Σταύρου Γκίζα και Εμμ. Δελάκη.

Αναμνηστικαί φωτογραφίαι από την ανακήρυξιν σε επίτιμον μέλος μας του Ροτ. Προέδρου του Ροτ. ομίλου Ηρακλείου ροτ. Ιωάννου Αμαργιαννιτάκη και της βραβεύσεως της ροτ. Τυλλιανάκη Δήμητρας δια 2η φοράν από το Διεθνές Ρόταρυ κατόπιν εισηγήσεως μας δια την καθοριστικήν συμβολήν τους εις την ανέγερσιν του Ορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου εις το Delicie της Αφρικής και της ανορύξεως 3 φρεατίων πόσιμου νερού εις την Sierra Leone.
Τα βραβεία επέδωσαν οι Αντινομάρχες Χανίων κκ. Γύπαρης Κων/νος, Φωτεινή Παπαμαρκάκη – Καραβιτάκη και Κελαϊδής Εμμ. Πολιτευτής Πτέραρχος ε.α. και παρουσία των προέδρων Εμμ. Δελάκη και Σταύρου Γκίζα.

Από την ανακήρυξιν σε Μεγάλο Ευεργέτη του Ομίλου μας του κ. Μιλτιάδη Καράτζη δια την καθοριστικήν χρηματικήν συμβολήν του εις την ανέγερσιν του Ορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου εις το Delicie της Αφρικής. Το βραβείον επέδωσε ο επίτιμος Ροτ. του Ομίλου μας βουλευτής Χανίων κ. Στυλιανός Νικηφοράκης παρουσία των προέδρων Εμμ. Δελάκη και Σταύρου Γκίζα.

Από την ανακήρυξιν σε Ευεργέτας του Ομίλου μας της Μεταλλοστεγαστικής Α.Ε και των Ξενοδοχείων Bali Paradise Ηotel δια την οικονομικήν συμβολήν τους εις τους ανωτέρω σκοπούς μας.

Ο επίτιμος Ροτ. του Ομίλου μας και τ. πρόεδρος του Ροτ. Ομίλου Ηρακλείου Ιωάννου Αμαργιαννιτάκη επιδίδοντας την σχετικήν τιμητικήν διάκρισιν εις τον εκπρόσωπον των ξενοδοχείων Bali Paradise Hotel παρουσία των προέδρων Σταύρου Γκίζα και Εμμ. Δελάκη.

Από την επίδοσιν ειδικών εύφημων μνειών εις την Marfin – Egnatia Bang και τα καταστήματα Hondo Center του Ηρακλείου δια την οικονομικήν συμβολήν τους εις την ανέγερσιν του Ορθοδόξου Δημοτικού σχολείου .  

Τα τιμητικά διπλώματα επέδωσαν ο τ. Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ ροτ. Φώτης Μαλτέζος και ο β. Δ/της Κρήτης Νώντας Χαρωνίτης.

Σύνολο Σελίδες (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)