ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2009 ΕΩΣ 30/06/2010

Σύνολο Σελίδες (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15)

Βραβεία | Κεντρική Σελίδα


 

 

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ROTARY

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1969

ROTARY CLUB OF CHANIA FOUNDED 1969

 

Φωτογραφικό Φωτογραφικόν και λοιπό ρεπορτάζ από την Πανηγυρικήν συνεστίασιν του Ροταριανού Ομίλου Χανίων της 10-6-10 κατά την οποίαν ομίλησεν ο κ. Αντώνιος Ποθουλάκης καθηγητής καρδιοεπεμβατικής και εβραβεύθη η « ΙΑΣΙΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ »


Με απόλυτον επιτυχίαν επραγματοποιήθη η ανωτέρω Πανηγυρική συνεστίασης με συμμετοχή όλων σχεδόν των Αρχών της πόλεως .

 
Διακρίναμεν μεταξύ των άλλων τον τ. Βουλευτήν Χανίων κ. Στυλιανό Νικηφοράκη, τον Αντινομάρχη Χανίων κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ , τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού συμβουλίου Χανίων κ.Παπαδάκη Εμμανουήλ, τον Δήμαρχον Ανατολικού Σελίνου κ. Παπαδερόν, τους Αντιδημάρχους Χανίων κκ.Άρην Παπαδογιάννην και Μυλωνάκη Χαρούλα, πολιτευτάς , Νομαρχιακούς και Δημοτικούς Συμβούλους, καθηγητάς του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ιατρικής Σχολής, Ανωτάτους Αξιωματικούς ε.α., πλήθος ιατρών, τον β. Διοικητή των ροτ/νών Κρήτης Νικόλαον Φλεμετάκην και πολυπληθείς αντιπροσωπεία του ροτ. Ομίλου Ηρακλείου με επικεφαλής τον νέον Πρόεδρον κ. Ιωάννην Μηλιαράν.
 

Κεντρικόν τμήμα της Προεδρικής τραπέζης  

Διακρίνονται απ’ αριστερά οι Νοδαράκης Εμμανουήλ Γεν. Γραμματεύς, ο καθηγητής Επεμβατικής Καρδιολογίας κ. Ποθουλάκης Αντώνιος, οι κ.κ. Νικηφοράκης Στυλιανός τ. Βουλευτής Χανίων, Φραγκάκης Εμμανουήλ Αντινομάρχης Χανίων, Παπαδάκης Εμμ. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου, Παπαδογιάννης Άρης Δημαρχών Χανίων, Μυλωνάκη Χαρούλα Αντιδήμαρχος Χανίων, ο Δήμαρχος Αν. Σελίνου Παπαδερός Ελευθέριος και Κελαϊδής Εμμανουήλ Πολιτευτής Πτέραρχος ε.α.

Δεξιό τμήμα της Προεδρικής Τραπέζης

Διακρίνονται απ΄αριστερά οι καθηγηταί του Πολυτεχνείου Κρήτης κκ. Φώσκολος Αντώνιος, Ζοπουνίδης Κων/νος, Μουσταϊζής Σταύρος και τα μέλη του Δ.Σ. Βαθιωτάκης Γεώργιος Αν. Γενικός Γραμματέας, Ουρουτζόγλου Μελέτιος Γ΄Αν. Αντιπρόεδρος, Σταύρος Γκίζας τ. Πρόεδρος και Μαρινάκης Σταύρος Α΄Αν. Αντ/δρος.

Αριστερό τμήμα Προεδρικής Τραπέζης
 

Διακρίνονται απ’ αριστερά ο ιατρός κ. Ζαρείφης Δ/ντής του Αξονικού Τομογράφου του Γεν. Νοσοκομείου Χανίων, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων κ. Σταύρος Ζουλάκης τ. έφορος Χανίων, η κ. Ζαχαρένια Σημανδηράκη προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, οι καθηγηταί της Ιατρικής κ.κ. Σεραφείμ Καστανάκης Ακαδημαϊκός και Παπαδάκης Χαρίτων, και ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξ/κών κ. Αθανάσιος Μανιουδάκης και με την πλάτην ο γεν. Γραμματέας του Δήμου Χανίων Χουλιόπουλος Τάκης .

Ο καθηγητής της επεμβατικής Καρδιολογίας κ. Αντώνιος Ποθουλάκης ενώ αναπτύσσει την ομιλίαν του « Σύγχρονες Τεχνικές Αντιμετώπισης Στεφανιαίας Νόσου » από του βήματος του Ροταριανού Ομίλου Χανίων.

Από την βράβευσιν του Καθηγητού Επεμβατικής Καρδιολογίας Ιατρού κ. Αντωνίου Ποθουλάκη

Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα επέδωσαν από κοινού δια λογαριασμόν του Ρόταρυ ο τ. Βουλευτής Χανίων κ. Στυλιανός Νικηφοράκης και ο ιατρός κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ παρουσία του Προέδρου Εμμανουήλ Δελάκη και Σταύρου Γκίζα.

Από την βράβευσιν της
«ΙΑΣΙΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ .
Το σχετικόν τιμητικόν δίπλωμα επέδωσαν εις τον ιδρυτήν και συνιδιοκτήτη ιατρόν κ. Γαβριλάκην Ηλία δια λογαριασμόν του Ρόταρυ οι κ. Αντινομάρχης Χανίων κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ και Αντιδήμαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης παρουσία του Προέδρου του Ρόταρυ Χανίων Εμμανουήλ Δελάκη

Ο ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της «ΙΑΣΙΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ » ιατρός κ.Γαβριλάκης Ηλίας ενώ ευχαριστεί το Ρόταρυ Χανίων δια την βράβευσιν της λίαν αξιολόγου αυτής ιδιωτικής πρωτοβουλίας που και μετά τα όσα ανέφερεν ο κ. Γαβριλάκης, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος η Δυτική Κρήτη θα είναι απόλυτα καλυμμένη από όλες τις Ιατρικές ειδικότητες και δεν θα χρειάζεται μετάβασις εις Ηράκλειο ή Αθήνα. Διακρίνεται τμήμα των παρευρισκομένων.

Η κ. Ελένη Φουρναράκη υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων της «ΙΑΣΙΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ » παρουσιάζει το Ιστορικό της προσφοράς της εις την κοινωνίαν των Χανίων.

Τμήματα της κατάμεστης αιθούσης που παρηκολούθησαν την ιδιαιτέραν αξιώσεως ομιλίαν του καθηγητού επεμβατικής ιατρός κ. Αντώνιος Ποθουλάκης.

Σύνολο Σελίδες (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15)